Tips & Råd

5 ting alle elbileiere bør vite om lading av elbil

Ingen kjøper flere elbiler i forhold til innbyggertallet enn det vi nordmenn gjør. Og I mars ble nok en milepæl nådd: For første gang er mer enn halvparten av de nyregistrerte bilene her tillands elektriske.


Med elbil på tunet kommer også en ny drivstofftilværelse: lading både hjemme og langs vei, men hva bør egentlig nye elbileiere tenke over og vite om lading? 


1. Ikke lad elbilen (oftere enn høyst nødvendig) med laderen som fulgte med bilen din


I følge elbilforeningen bruker så mange som 63% av norske elbileiere vanlig stikkontakt når de skal lade hjemme. Lading på denne måten sporadisk og på reise er greit, men å bruke laderen som fulgte med dag ut og dag inn er ikke bra.


De vanlige stikkontaktene tåler ikke belastningen fra en elbil, som ofte står å trekker både mye og over lang tid. Konsekvensene kan i beste fall være en svidd kontakt og i verste fall brann og livsfarlige elektriske sjokk.


(Artikkelen fortsetter under bildet)

Så selv om mange altså bruker den daglig, er laderen som fulgte med bilen faktisk kun en “nødlader”, til bruk i nødstilfeller. Den er verken dimensjonert for eller tiltenkt rollen som hovedlader.


Både NAF, Elbilforeningen og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredsskap anbefaler dedikerte, fastmonterte hjemmeladere. 


2. Finn ut hvilket dagsbehov du har for kjørelengde og at du har høy nok ladeeffekt hjemme til å dekke dette


I en hektisk hverdag med jobb, handling og barneaktiviteter hit og dit, blir det fort mye kjøring. 


Avhengig av type bil og rekkevidde er det lurt å tenke over om ladeeffekten du normalt sett lader med dekker dagsbehovet du har for kjørelengde. 


La oss ta et scenario der du kjører til og fra jobb på dagtid, samt må kjøre barna til og fra trening om kvelden. For å ha nok strøm på bilen må du lade hjemme under middagen fra 1600 til 1700. 


Lading med nødlader i stikkontakt vil da på en time gi deg 2 kw på batteriet. Som på en ny Nissan Leaf tilsvarer ca. 11 km rekkevidde.


(Artikkelen fortsetter under bilde)

3. Det elektriske anlegget i gamle boliger kan by på en utfordring


Bor du i eldre bolig der det elektriske anlegget ikke har vært skiftet på 10, 20, 30 år?


Da bør du være obs på at eldre elektriske installasjoner kanskje ikke har nok kapasitet til de kraftigste laderne.


Kontrollér størrelsen på hovedsikringen din. Er denne 50A - 63A har du som regel bra kapasitet tilgjengelig og kan benytte ladere fra 16 - 32A. Er hovedsikringen mindre enn 50A, bør gjerne laderen du monterer begrenses til maks 20A.


Du kan også installere effektfordeler, slik at laderen automatisk øker ladeeffekten når forbruket ellers i boligen går ned. Flere nye ladere kommer med denne muligheten og da har du muligheten til å hente maks ut av det anlegget du har. 


Til slutt er det også lurt å sjekke om du har overspenningsvern. Dette er krav etter NEK400:2018. 


(Artikkelen fortsetter under bildet)

EFFEKTJUSTERING: Dersom anlegget i boligen din tåler det kan du med nye elbilladere justere effekten på ladingen helt opp til 32 ampere. Som vist her via mobilen på Wallbox Pulsar. 

KREATIV HJEMMELADING: Mange benytter fortsatt "nødladeren" som følger med bilen til daglig lading hjemme. Ikke bare er dette eksempelet lite effektivt, men også potensielt direkte farlig. Fra Tesla, via skjøteledning, opp et par etasjer og i vanlig stikk. 

ELBIL-BONANZA: Over halvparten av nyregistrerte biler er elektriske. Men hva bør du egentlig vite om lading av bilen din?

GAMMELT: I eldre boliger der det elektriske anlegget ikke har blitt oppgradert på mange år kan det fort ligge en del begrensninger i forhold til kapasitet til de kraftigste laderne. 

4. I sameier og borettslag er plassering av måleren din avgjørende for hvilken type ladeløsning du kan få


Elbileiere i samaier og borettslag må ikke bare ta hensyn til fellesskapets demokratiske prosesser når det gjelder hjemmelading, men utformingen av bygningens elektriske installasjon påvirker også hvilke ladealternativ du har. 


I utgangspunktet har du to alternativ:

Privat ladestasjon mot egen måler (som i vanlige husstander, eneboliger etc).

Fellesanlegg m. betalingsløsning og effektfordeling.


Det som avgjør hvilket alternativ som er riktig for deg/dere er som sagt utformingen av den elektriske installasjonen i bygget (dvs. hvor måleren er plassert).


Dersom måleren din er plassert i hovedtavle sammen med de andre målerne, fortrinnsvis i nærheten av parkeringsplass, så er det i de fleste tilfeller enkelt å sette opp privat ladestasjon mot egen måler. 


Men dersom måleren til boligen er inne i hver enkelt enhet, for eksempel fra 1-7 etasje i blokken du bor, så er det en omstendelig prosess å montere privat ladestasjon. I dette tilfelle vil et felles ladeanlegg med betalingsløsning mest sannsynlig være betydelig rimeligere å montere og den beste løsningen for dere. 


(Artikkelen fortsetter under bildet)

TERMOKAMERA: Når elbiler lader trekker de både mye og over lang tid når du bruker "nødladeren". Dette kan føre til stor påkjenning elektriske anlegget og unødvendig risiko. 

5. Ta høyde for antall elbiler husholdningen har (eventuelt får) og hvordan disse skal lades når du kjøper hjemmelader.


Når både bil nummer én og to har blitt elektrisk økes naturlig nok også det daglige ladebehovet. 


Dersom du trenger å lade to elbiler samtidig har du to alternativ:

  • To enkle ladestasjoner.
  • Dobbel ladestasjon med effektfordeling. 


Fordelene med to enkle ladestasjoner med effektfordeling i skap utnytter hele kapasitet tilgjengelig på hovedsikring. De monteres på vanlig måte, men du må som sagt ha effektdeler i skapet ditt. 


En dobbel ladeboks har effektfordeler bygget inn  i boksen deler effekten kun på tildelt kurs. 


Begge alternativ kan kan enten lade to biler samtidig med 3,7kW per bil, eller opptil 7,4kW til en enkelt bil. Eventuelt 11kW eller 22kW ved 3 fase 400V. Type bil er også avgjørende på maks effekt.


(Artikkelen fortsetter under bildet)

AUTOMATISK EFFEKTJUSTERING: Moderne, fastmonterte ladere kan justere strømforbruket til lading automatisk basert på hvor mye du ellers bruker i huset eller når strømmen er billigst.

Oppsummert


Uavhengig av elbil og bosituasjon anbefales det på det sterkeste at du bruker en dedikert, fastmontert lader på stedet der du lader mest fordi en skikkelig hjemmelader er dimensjonert for å lade mye og ofte, og du vil med stor sannsynlighet også redusere ladetiden betraktelig.


I tillegg er det et stadig økende behov for elektrisitet til våre daglige gjøremål i hjemmet, noe som kan legge et ekstra press på det elektriske anlegget ditt. 


Moderne, fastmonterte ladere kan justere strømforbruket til lading automatisk basert på hvor mye du ellers bruker i huset eller for eksempel kun lade når strømmen er billigst. På denne måten unngår du overbelastning på det elektriske anlegget ditt og bilen blir ladet så kostnadseffektivt som mulig. 

Lading med en fastmontert hjemmelader på 16 ampere vil på en time gi deg 3,7 kw på batteriet. Tilsvarende 20 km rekkevidde på Leafen.


Lading med en fastmontert hjemmelader stilt til maks som er 32 ampere, vil på en time gi deg 7,4 kw på batteriet. Tilsvarende 41 km rekkevidde på Leafen.


Med rett, fastmontert lader får du altså inntil fire ganger så mye strøm på batteriet på samme tidsperiode. 


Prisforskjellen på slike ladere er ikke nødvendigvis så stor, men investeringen gir deg sannsynligvis både mer frihet og mindre stress (og rekkeviddeangst) i hverdagen i tillegg til at du må tenke at en slik lader varer og kan brukes og nedskrives i mange år fremover. 

Torsvik Elektro AS - Torsvikhøgda 1, 5337 Rong. - Personvern - Informasjonskapsler.